Trang chủ

Văn hóa thông tin

Kế hoạch triển khai công tác gia đình trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình năm 2019

Ngày đăng 26/02/2019 | 03:47 | Lượt xem: 151
36/KH-UBND - 25/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 (21/4/2014-21/4/2019)

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:23 | Lượt xem: 174
34/KH-UBND - 21/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan năm 2019

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:06 | Lượt xem: 188
33/KH-UBND - 21/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 03:04 | Lượt xem: 89
32/KH-UBND - 18/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch phát triển thông tin Phường Đồng Quốc Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 28/01/2019 | 01:47 | Lượt xem: 41
23/KH-UBND - 28/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

  hành chính công