Trang chủ

Ủy ban Nhân dân phường qua các nhiệm kỳ

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 01/07/2018 | 08:38 | Lượt xem: 253
STT Họ tên Chức vụ     1 Lê Đức Tùng Bí thư Đảng uỷ ...

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 01/07/2017 | 07:48 | Lượt xem: 327
STT Họ tên Chức vụ     1 Lê Đức Tùng Bí thư Đảng uỷ ...

Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy phường khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 01/07/2017 | 07:45 | Lượt xem: 290
  STT Họ tên Chức vụ     1 Lê Đức Tùng ...