Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Những điểm mới trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

Ngày đăng 11/12/2018 | 02:02 | Lượt xem: 0
Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19-6-2015 là sự điều chỉnh cần thiết để kịp thời khắc phục những bất cập của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981 (sửa đổi,...

Thông báo tư vấn pháp luật miễn phí của Đoàn Luật sư Thành phố Hải Phòng về việc tư vấn pháp luật

Ngày đăng 03/10/2018 | 09:01 | Lượt xem: 55
Công văn số 1408/UBND-TP ngày 28/9/2018 về việc trợ giúp pháp lý

Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

Ngày đăng 21/08/2018 | 03:28 | Lượt xem: 10
Công văn số 1176/UBND-TP ngày 20/8/2018

Tài liệu giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017

Ngày đăng 24/07/2018 | 01:52 | Lượt xem: 31
Tài liệu giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017

Nghị định 80 Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày đăng 24/07/2018 | 01:49 | Lượt xem: 39
Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011

Bộ Tư pháp ban hành các Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án trọng điểm đến năm 2021

Ngày đăng 17/08/2017 | 10:32 | Lượt xem: 65
Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình phổ biển, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ...

Nghị định số 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Ngày đăng 10/08/2017 | 09:50 | Lượt xem: 60
Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 92/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 07/08/2017 Ngày có hiệu lực ...

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày đăng 10/08/2017 | 09:42 | Lượt xem: 59
  Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 91/2017/NĐ-CP Ngày ban hành...