Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tài liệu giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017

Ngày đăng 24/07/2018 | 01:52 | Lượt xem: 10
Tài liệu giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017

Nghị định 80 Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày đăng 24/07/2018 | 01:49 | Lượt xem: 11
Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011

Bộ Tư pháp ban hành các Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án trọng điểm đến năm 2021

Ngày đăng 17/08/2017 | 10:32 | Lượt xem: 55
Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình phổ biển, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ...

Nghị định số 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Ngày đăng 10/08/2017 | 09:50 | Lượt xem: 47
Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 92/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 07/08/2017 Ngày có hiệu lực ...

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày đăng 10/08/2017 | 09:42 | Lượt xem: 41
  Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 91/2017/NĐ-CP Ngày ban hành...

Phát động tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

Ngày đăng 09/08/2017 | 10:31 | Lượt xem: 40
Để khuyến khích các cán bộ, công chức và nhân dân cùng tìm hiểu và nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật cơ bản, thông qua đó bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp luật, xây dựng, hình...

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 08/08/2017 | 09:46 | Lượt xem: 55
Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 92/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 07/08/2017 Ngày có hiệu lực ...

Bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân

Ngày đăng 03/08/2017 | 10:33 | Lượt xem: 52
Ngày 02/8, phối hợp với Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID/GIG), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo quán triệt nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp...