Trang chủ

Tin cải Cách hành chính

Quyết định về việc phê duyệt danh mực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc

Ngày đăng 23/03/2020 | 09:21 | Lượt xem: 77
Quyết định về việc phê duyệt danh mực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục...

Trả kết quả thủ tục đăng ký khai sinh dịch vụ công trực tuyến cho công dân tại nhà

Ngày đăng 14/11/2018 | 03:37 | Lượt xem: 447
Thực hiện mô hình Chính quyền điện tử Quận Ngô Quyền, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của UBND Phường Đồng Quốc Bình.

Tiếp đoàn giám sát việc áp dụng, thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong hệ thống chính quyền điện tử của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 31/10/2018 | 02:02 | Lượt xem: 392
            Ngày 31/10/2018 Thường trực HĐND Quận Ngô Quyền giám sát việc áp dụng, thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong hệ thống...

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 03/05/2018 | 02:57 | Lượt xem: 419
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THỰC HIỆN TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN   I. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện   STT ...

Hệ thống “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến: Vận hành chính thức từ tháng 4

Ngày đăng 03/05/2018 | 09:50 | Lượt xem: 426
(HPĐT) - UBND thành phố vừa có kế hoạch vận hành, khai thác hệ thống “Một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018.\

Hải Phòng nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

Ngày đăng 04/04/2018 | 09:43 | Lượt xem: 459
Từ năm 2013 đến nay, Hải Phòng luôn được Bộ Nội vụ đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về Cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc triển khai Hệ thống phần mềm Một...

Báo cáo về thực hiện tuyên truyền cải cách hành chình nhà nước quý I năm 2018

Ngày đăng 26/02/2018 | 08:58 | Lượt xem: 326
Báo cáo số 22/BC- UBND ngày 26/2/2018

Kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày đăng 29/08/2017 | 05:01 | Lượt xem: 567
Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của UBND Quận Ngô Quyền về Kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính nhà nước năm 2017.

Bước đi đầu tiên trong xây dựng Chính phủ phục vụ

Ngày đăng 10/08/2017 | 01:21 | Lượt xem: 445
(Chinhphu.vn) - Nếu tiếp tục duy trì cách thức giải quyết thủ tục hành chính mang tính thủ công, "cát cứ", thiếu sự giám sát, đánh giá như hiện nay thì những nỗ lực cải cách hành chính sẽ khó...

Cuộc thi "Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017"

Ngày đăng 02/08/2017 | 10:43 | Lượt xem: 441
Cuộc thi "Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017" 

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 1530
Tổng số truy cập: 3785144