Trang chủ

Tin cải Cách hành chính

Kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày đăng 29/08/2017 | 05:01 | Lượt xem: 145
Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của UBND Quận Ngô Quyền về Kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính nhà nước năm 2017.

Bước đi đầu tiên trong xây dựng Chính phủ phục vụ

Ngày đăng 10/08/2017 | 01:21 | Lượt xem: 103
(Chinhphu.vn) - Nếu tiếp tục duy trì cách thức giải quyết thủ tục hành chính mang tính thủ công, "cát cứ", thiếu sự giám sát, đánh giá như hiện nay thì những nỗ lực cải cách hành chính sẽ khó...

Cuộc thi "Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017"

Ngày đăng 02/08/2017 | 10:43 | Lượt xem: 94
Cuộc thi "Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017" 

Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”

Ngày đăng 02/06/2017 | 01:23 | Lượt xem: 97
(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn...

Hội nghị triển khai khảo sát để xin ý kiến đánh giá về kết quả cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn phường

Ngày đăng 16/03/2017 | 08:51 | Lượt xem: 242
Triển khai văn bản số 417/SNV-CCHC&PC ngày 06/3/2017 của Sở Nội vụ về việc phối hợp thực hiện việc khảo sát, đánh giá kết quả CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng 05/03/2017 | 11:08 | Lượt xem: 191
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/01/2017  của Ủy ban nhân dân thành phố về  kiểm  soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ; ngày 28/02/2017,...

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của năm 2017

Ngày đăng 02/03/2017 | 11:06 | Lượt xem: 199
                Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017; ngày 20 tháng 01 năm 2017, Sở Tư pháp thanh phố Hải Phòng đã...

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng 15/02/2017 | 10:59 | Lượt xem: 158
Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng...

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng

Ngày đăng 09/01/2017 | 11:02 | Lượt xem: 157
     Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3331/2016/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực xây dựng trên...

Tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 29/08/2016 | 01:01 | Lượt xem: 74

 

 

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 144
Tổng số truy cập: 1580246