Trang chủ

Thẩm quyền giải quyết của UBND quận

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp - Thủ tục Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày đăng 05/04/2019 | 03:25 | Lượt xem: 112
19. Thủ tục: "Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện" * Trình tự thực hiện 1. Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên a) Bước 1:...

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp - Thủ tục Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày đăng 05/04/2019 | 03:21 | Lượt xem: 110
* Trình tự thực hiện a) Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định. b) Bước...

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp - Thủ tục Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày đăng 05/04/2019 | 03:17 | Lượt xem: 106
* Trình tự thực hiện a) Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định. b) Bước...

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp - Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày đăng 05/04/2019 | 03:10 | Lượt xem: 113
* Trình tự thực hiện - Bước 1: Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông báo cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình...

Lĩnh vực Trẻ em - Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Ngày đăng 05/04/2019 | 03:05 | Lượt xem: 97
* Trình tự thực hiện : - Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm...

Lĩnh vực Trẻ em - Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Ngày đăng 05/04/2019 | 02:55 | Lượt xem: 82
* Trình t ự th ự c hi ệ n: a) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế: - Cá...

Lĩnh vực Quản lý lao động nguoài nước - Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số , người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày đăng 05/04/2019 | 02:46 | Lượt xem: 123
* Trình tự thực hiện:  - Bước 1: người lao động trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương. - Bước 2:...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Ngày đăng 04/04/2019 | 04:36 | Lượt xem: 114
* Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết: - Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ theo quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi nộp hồ sơ cần xuất...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

Ngày đăng 04/04/2019 | 04:32 | Lượt xem: 85
* Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết: - Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới. - Bước 2:...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện

Ngày đăng 04/04/2019 | 03:21 | Lượt xem: 59
* Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết: - Bước 1: Đối tượng thay đổi nơi cư trú có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. ...

  hành chính công