Trang chủ

Thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Ngày đăng 12/04/2019 | 08:44 | Lượt xem: 129
1. Trình tự thực hiện:  - Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã. - Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: thẩm tra, xác minh tìm...

  hành chính công