Trang chủ

Văn bản của Đảng ủy phường

Nghị quyết đánh giá lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 12, triển khai nhiệm vụ tháng 1+2/2017

Ngày đăng 26/12/2017 | 10:51 | Lượt xem: 196
ĐẢNG BỘ QUẬN NGÔ QUYỀN ĐẢNG UỶ P.ĐỒNG QUỐC BÌNH * Số 24-NQ/ĐU   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   ...

Nghị quyết kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, trọng tâm chỉ đạo công tác 6 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 05/07/2016 | 02:52 | Lượt xem: 323
ĐẢNG BỘ QUẬN NGÔ QUYỀN ĐẢNG UỶ P.ĐỒNG QUỐC BÌNH * Số 17-NQ/ĐU   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   ...

Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6

Ngày đăng 29/05/2016 | 02:51 | Lượt xem: 228
ĐẢNG BỘ QUẬN NGÔ QUYỀN ĐẢNG UỶ P.ĐỒNG QUỐC BÌNH * Số 16-NQ/ĐU   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   ...

Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5

Ngày đăng 29/04/2016 | 02:50 | Lượt xem: 224
ĐẢNG BỘ QUẬN NGÔ QUYỀN ĐẢNG UỶ P.ĐỒNG QUỐC BÌNH * Số 15-NQ/ĐU   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   ...

Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý 1 và triển khai nhiệm vụ Quý 2/2016

Ngày đăng 02/04/2016 | 02:48 | Lượt xem: 231
ĐẢNG BỘ QUẬN NGÔ QUYỀN ĐẢNG UỶ P.ĐỒNG QUỐC BÌNH * Số 14-NQ/ĐU   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     ...