Trang chủ

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Người có công - Thủ tục “Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi”

Ngày đăng 01/06/2018 | 02:24 | Lượt xem: 31
Thủ tục "Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi"

Lĩnh vực Người có công - Thủ tục “Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ”

Ngày đăng 01/06/2018 | 02:22 | Lượt xem: 32
Thủ tục "Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ"

Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội - Thủ tục: “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”.

Ngày đăng 01/06/2018 | 02:17 | Lượt xem: 34
Thủ tục: " Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng ".

Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội - Thủ tục: “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng”

Ngày đăng 01/06/2018 | 02:14 | Lượt xem: 37
 Thủ tục: " Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng "

Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội - Thủ tục: “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”.

Ngày đăng 01/06/2018 | 02:13 | Lượt xem: 33
Thủ tục: " Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng ".