Trang chủ

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 02/05/2018 | 10:37 | Lượt xem: 35
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN  CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG NĂM 2018   Lãnh đạo: Ông Vũ Khánh Tùng - Chủ tịch UBND Phường Đồng Quốc Bình Thời gian trực: từ 08 giờ 00 Điạ điểm...

Lịch tiếp công dân từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2018

Ngày đăng 29/04/2018 | 09:27 | Lượt xem: 10

Lịch tiếp công dân 4 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 02/01/2018 | 11:04 | Lượt xem: 42

Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng 01/07/2017 | 03:54 | Lượt xem: 107

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2016

Ngày đăng 01/12/2016 | 04:01 | Lượt xem: 175