Trang chủ

Kế hoạch UBND Phường

Kế hoạch tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiên thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng mở rộng năm 2019

Ngày đăng 18/06/2019 | 09:09 | Lượt xem: 182
Kế hoạch số 13/KH-HĐGDQP&AN - 17/06/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

Kế hoạch triển khai công tác gia đình trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình năm 2019

Ngày đăng 26/02/2019 | 03:47 | Lượt xem: 151
36/KH-UBND - 25/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 25/02/2019 | 03:36 | Lượt xem: 136
35/KH-UBND - 25/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 (21/4/2014-21/4/2019)

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:23 | Lượt xem: 174
34/KH-UBND - 21/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan năm 2019

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:06 | Lượt xem: 188
33/KH-UBND - 21/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình