Trang chủ

Hội đồng Nhân dân phường qua các nhiệm kỳ

Hội nghị tiếp xúc cử tri Phường Đồng Quốc Bình với đại biểu Hội đồng Nhân dân phường thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội đồng Nhân dân phường khóa VIII
Ngày đăng 03/07/2018 | 11:07 | Lượt xem: 133

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 22/5/2018 của Hội đồng Nhân dân phường

          Ủy ban Nhân dân Phường Đồng Quốc Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri Phường Đồng Quốc Bình với đại biểu Hội đồng Nhân dân phường thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội  đồng Nhân dân phường khóa VIII.

Một số hình ảnh:

(Tin abì: Ban Biên tập Website phường)