Trang chủ

Hội đồng Nhân dân phường qua các nhiệm kỳ

Thông báo về quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm HĐND Phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 29/11/2017 | 10:38 | Lượt xem: 100

Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 28/11/2017