Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy phường

Đảng uỷ phường Đồng Quốc Bình triển khai kế hoạch Tổ chức Đại hội các Chi bộ, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015
Ngày đăng 13/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 241

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/08/2009 của Bộ Chính trị, Thông tri số 14-TT/TU ngày 12/10/2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 19/10/2009 của Quận uỷ Ngô Quyền, Hướng dẫn số 62-HD/BTC ngày 02/11/2009 của Ban Tổ chức Quận uỷ Ngô Quyền.

Đảng uỷ phường Đồng Quốc Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ, tiến tới đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đảng uỷ phường đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường nhận thức sâu sắc, đầy đủ  về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng ở tất cả các cấp.

Đ/c Vũ Thị Xuân Thiện-Bí thư Đảng uỷ phường

triển khai Kế hoạch Tổ chức Đại hội tới các đồng chí

trong Ban chấp hành Đảng bộ phường

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết kỷ cương nhất trí cao của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội các Chi bộ, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X phải được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Thông tri, Kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ và Quận uỷ Ngô Quyền. Tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề tồn đọng bức xúc, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2009. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2005-2010).

Tổ chức thảo luận dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, bám sát Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và tình hình thực tế của Chi bộ, Đảng bộ. Báo cáo kiểm điểm đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Đề ra các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ tới, đảm bảo ổn định và phát triển.

Công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 phải được thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ theo kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khoá X, trên cơ sở quy hoạch cấp uỷ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương thí điểm việc đại hội đảng bộ cơ sở thực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.

Bầu cấp uỷ khoá mới phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực, có uy tín, có khả năng quy tụ, đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ, Đảng bộ và Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên đã đề ra. Bầu đại biểu (đoàn đại biểu) đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ phường, đại hội đại biểu Đảng bộ quận gồm những đồng chí có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và có khả năng đóng góp trí tuệ vào sự thành công của đại hội.

Các Chi bộ tiến hành công tác chuẩn bị văn kiện, phương án nhân sự Đại hội và các điều kiện đảm bảo tổ chức đại hội, bắt đầu từ tháng 11/2009 và hoàn thành vào tháng 3/2010 (những đơn vị làm điển xong trước 30/02/2010). Trước khi đại hội các chi bộ phải báo cáo với Ban Thường vụ Đảng uỷ (đăng ký qua văn phòng Đảng uỷ) để Ban Thường vụ thông qua báo cáo, chương trình nội dung, công tác nhân sự của Chi bộ và cử các đồng chí trong BCH dự Đại hội với Chi bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2010-2015 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4/2010.

(Văn phòng phường tổnghợp)

 

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 1499
Tổng số truy cập: 3637730