Trang chủ

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo

Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 5 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 31/05/2019 | 08:16 | Lượt xem: 52
1. Kinh tế - ngân sách: a) Kinh tế: - Thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương...

Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 4 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 08:20 | Lượt xem: 47
1. Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 2. Tập trung rà soát, triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao về các sắc thuế; phấn đấu...

Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 3 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2019

Ngày đăng 29/03/2019 | 08:11 | Lượt xem: 54
2. Tài nguyên Môi trường - Quản lý đô thị - Dự án mương An Kim Hải: trong quý I trên địa bàn phường có 15 công trình xây dựng, phối hợp với Ban Quản lý Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi...

Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 1, 2 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 08:00 | Lượt xem: 48
        1. Tài nguyên Môi trường - Quản lý đô thị - Dự án mương An Kim Hải: trong 02 tháng đầu năm trên địa bàn phường có 12 công trình xây dựng, phối hợp với Ban Quản lý...

Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 12 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2019

Ngày đăng 29/12/2018 | 02:33 | Lượt xem: 49
1. Mục tiêu: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm...