Trang chủ

Văn bản cấp trên

Nguyên tắc bố trí, sắp xếp các hộ dân về chung cư HH4 Đồng Quốc Bình (đợt 1)

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:30 | Lượt xem: 98
Công văn 1367/UBND-VX ngày 15/5/2020

Nguyên tắc bố trí, sắp xếp các hộ dân về chung cư HH4 Đồng Quốc Bình (đợt 1)

Ngày đăng 12/05/2020 | 06:12 | Lượt xem: 152
Công văn 3297/UBND-VX ngày 12/5/2020

Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp tháng 3 năm 2020

Ngày đăng 05/03/2020 | 09:06 | Lượt xem: 105
Thông báo

Công văn hướng dẫn quy tình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc

Ngày đăng 07/01/2020 | 03:03 | Lượt xem: 93
Công văn 04/PKT ngày 06/1/2020

Luật chăn nuôi năm 2018

Ngày đăng 03/09/2019 | 04:30 | Lượt xem: 81
Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 có hiệu lực từ 01/01/2019

Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2030

Ngày đăng 03/09/2019 | 04:14 | Lượt xem: 69
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/7/2019