Trang chủ

Văn bản cấp trên

Luật chăn nuôi năm 2018

Ngày đăng 03/09/2019 | 04:30 | Lượt xem: 17
Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 có hiệu lực từ 01/01/2019

Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2030

Ngày đăng 03/09/2019 | 04:14 | Lượt xem: 17
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/7/2019

Cung cấp thông tin phần mộ quân nhân chôn cất trên địa bàn tình Ninh Bình

Ngày đăng 28/05/2019 | 03:07 | Lượt xem: 80
Công văn số 383/CV-BCH ngày 27/5/2019

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày đăng 27/05/2019 | 02:58 | Lượt xem: 78
Công văn số 997/UBND-NC ngày 27/2/2019 về thực hiện Chỉ thị số 27

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

Ngày đăng 23/05/2019 | 09:19 | Lượt xem: 76
Công văn số 1307/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 21/5/2019

Triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 08:43 | Lượt xem: 72
Công văn số 1308/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 21/5/2019

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 5 - Đợt 2/2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 03:10 | Lượt xem: 39
Công văn 1131/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 08/5/2019

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 11:07 | Lượt xem: 37
Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019

Thông báo về việc thanh toán các khoản nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Ngày đăng 07/05/2019 | 11:18 | Lượt xem: 34
Thông báo số 213/TB-UBND nagỳ 04/5/2019