Trang chủ

Ủy ban Nhân dân phường

Danh sách cán bộ, công chức phường 2020

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:26 | Lượt xem: 117
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG 2020           ...

Danh sách cán bộ, công chức phường năm 2020

Ngày đăng 01/01/2020 | 08:20 | Lượt xem: 124
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG 2020               ...

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ủy ban Nhân dân phường

Ngày đăng 01/07/2018 | 05:12 | Lượt xem: 218

Thành viên UBND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 28/06/2016 | 02:58 | Lượt xem: 506
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ hiện tại     1 ...

Chức danh Phó Chủ tịch UBND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 28/06/2016 | 02:56 | Lượt xem: 472
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ hiện tại     1 Đoàn...