Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Luật Đặc xá

Ngày đăng 21/04/2019 | 09:52 | Lượt xem: 109
Lệnh công bố Luật Đặc xá Luật Đặc xá Một số điểm mới Luật Đặc xá năm 2018 Giới thiệu Luật Đặc xá  

Luật Công an Nhân dân

Ngày đăng 19/04/2019 | 09:45 | Lượt xem: 113
Lệnh công bố Luật Công an Nhân dân Giới thiệu Luật Công an Nhân dân Luật Công an Nhân dân

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 15/04/2019 | 09:29 | Lượt xem: 135
Giới thiệu Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 Luật số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Tài liệu Hỏi - Đáp về Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018  

Luật tố cáo

Ngày đăng 15/01/2019 | 07:55 | Lượt xem: 133
Luật số 25/2018/QH14

Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

Ngày đăng 01/01/2019 | 02:34 | Lượt xem: 111
Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

Thông báo tư vấn pháp luật miễn phí của Đoàn Luật sư Thành phố Hải Phòng về việc tư vấn pháp luật

Ngày đăng 03/10/2018 | 09:01 | Lượt xem: 277
Công văn số 1408/UBND-TP ngày 28/9/2018 về việc trợ giúp pháp lý

Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

Ngày đăng 21/08/2018 | 03:28 | Lượt xem: 116
Công văn số 1176/UBND-TP ngày 20/8/2018

Tài liệu giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017

Ngày đăng 24/07/2018 | 01:52 | Lượt xem: 133
Tài liệu giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017

Nghị định 80 Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày đăng 24/07/2018 | 01:49 | Lượt xem: 152
Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011