Trang chủ

Tư pháp

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 25/02/2019 | 03:36 | Lượt xem: 136
35/KH-UBND - 25/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 15/02/2019 | 02:51 | Lượt xem: 171
2/CTr-UBND - 11/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 02:51 | Lượt xem: 83
28/KH-UBND - 11/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng phường chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 02:44 | Lượt xem: 72
27/KH-UBND - 11/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Ngày đăng 28/01/2019 | 02:23 | Lượt xem: 80
24/KH-UBND - 28/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

  hành chính công