Trang chủ

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 01/04/2019 | 03:55 | Lượt xem: 363
Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường năm 2019 Phường Đồng Quốc Bình tổ chức lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường

Kế hoạch tuyên truyền cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 08/11/2018 | 03:28 | Lượt xem: 157
Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 07/11/2018

Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019

Ngày đăng 05/10/2018 | 04:38 | Lượt xem: 160
Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 04/10/2018

Sơ đồ nền Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 30/09/2018 | 02:22 | Lượt xem: 77
Sơ đồ nền Phường Đồng Quốc Bình

 

  Visitor Tracking

User Online: 2148
Total visited: 5800082