Trang chủ

Tổ chức bộ máy phường

Danh sách Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội Phường

Ngày đăng 02/01/2019 | 09:59 | Lượt xem: 107
   Danh sách Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội Phường Đồng Quốc Bình STT Họ tên Chức vụ ...

Danh sách Cán bộ, Công chức phường năm 2016

Ngày đăng 18/01/2016 | 09:17 | Lượt xem: 233
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG ĐỒNG QUỐC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông tin lãnh đạo Đảng ủy phường

Ngày đăng 14/07/2015 | 02:37 | Lượt xem: 212
1, Trần Thị Liên Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy phường Điện thoại cơ quan: 0313.736.582 Địa chỉ thư điện tử:  tranthilien@haiphong.gov.vn Chức trách: Là cán bộ chuyên trách...

Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy phường khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 07/05/2015 | 02:07 | Lượt xem: 207
STT Họ tên Chức vụ     1 Trần Thị Liên Bí...

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 07/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 325
STT Họ tên Chức vụ     1 Trần Thị Liên ...

Thông tin lãnh đạo UBND phường

Ngày đăng 04/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 361
  1, Vũ Khánh Tùng Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Điện thoại cơ quan: 0313.729.787 Địa chỉ thư điện tử: vukhanhtung@haiphong.gov.vn Nhiệm vụ đảm...

Danh sách Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận 18 tổ dân phố năm 2015

Ngày đăng 06/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 318
Danh sách Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận 18 tổ dân phố năm 2015   STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ ...

Danh sách cán bộ, công chức phường Đồng Quốc Bình năm 2015

Ngày đăng 13/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 303
STT HỌ TÊN CHỨC DANH        1       ...

Danh sách Tổ trưởng 18 Tổ dân phố năm 2015

Ngày đăng 06/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 344
Danh sách Tổ trưởng 18 Tổ dân phố   STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ 1 ...

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 05/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 330