Trang chủ

Tin cải Cách hành chính

Quyết định về việc phê duyệt danh mực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc

Ngày đăng 23/03/2020 | 09:21 | Lượt xem: 78
Quyết định về việc phê duyệt danh mực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục...

Trả kết quả thủ tục đăng ký khai sinh dịch vụ công trực tuyến cho công dân tại nhà

Ngày đăng 14/11/2018 | 03:37 | Lượt xem: 447
Thực hiện mô hình Chính quyền điện tử Quận Ngô Quyền, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của UBND Phường Đồng Quốc Bình.

Tiếp đoàn giám sát việc áp dụng, thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong hệ thống chính quyền điện tử của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 31/10/2018 | 02:02 | Lượt xem: 393
            Ngày 31/10/2018 Thường trực HĐND Quận Ngô Quyền giám sát việc áp dụng, thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong hệ thống...

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 03/05/2018 | 02:57 | Lượt xem: 419
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THỰC HIỆN TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN   I. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện   STT ...

Hệ thống “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến: Vận hành chính thức từ tháng 4

Ngày đăng 03/05/2018 | 09:50 | Lượt xem: 426
(HPĐT) - UBND thành phố vừa có kế hoạch vận hành, khai thác hệ thống “Một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018.\