Trang chủ

Thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến thủy nội địa

Ngày đăng 11/05/2019 | 01:53 | Lượt xem: 83
* Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: Trước khi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa, thuyền trưởng hoặc thuyền phó hoặc người lái phương tiện có trách nhiệm nộp và xuất trình bản...

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến thủy nội địa

Ngày đăng 11/05/2019 | 01:40 | Lượt xem: 80
* Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: Trước khi phương tiện rời cảng, bến, thuyền trưởng hoặc thuyền phó hoặc người lái phương tiện có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ theo...

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Ngày đăng 11/05/2019 | 11:18 | Lượt xem: 85
* Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC: - Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xác nhận trình báo đường thủy nội địa đến Cảng vụ Đường thủy nội địa. b) Giải quyết TTHC: - Khi thuyền...

  hành chính công