Trang chủ

Thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở - Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Ngày đăng 26/04/2019 | 10:18 | Lượt xem: 93
* Trình tự thực hiện: - Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp,...

Lĩnh vực Gia đình - Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Ngày đăng 26/04/2019 | 10:03 | Lượt xem: 105
* Trình tự thực hiện: - Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của hộ gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện bình xét. - Trưởng khu dân...

Lĩnh vực Gia đình - Thủ tục Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Ngày đăng 26/04/2019 | 10:00 | Lượt xem: 139
* Trình tự thực hiện: - Trưởng khu dân cư tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đủ điều kiện tặng Giấy khen Gia đình văn hóa. - Trưởng khu dân cư triệu tập...

Lĩnh vực Thư viện - Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Ngày đăng 26/04/2019 | 09:37 | Lượt xem: 81
*Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Người đứng tên thành lập thư viện gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở. - Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm...

Lĩnh vực Thể dục thể thao - Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ngày đăng 26/04/2019 | 09:23 | Lượt xem: 89
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị đến Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi có câu lạc bộ hoạt động. - Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị...

  hành chính công