Trang chủ

Thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã (08 TTHC)

Ngày đăng 22/05/2020 | 03:24 | Lượt xem: 32
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã (08 TTHC)

Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Ngày đăng 22/05/2020 | 03:16 | Lượt xem: 30
Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Ngày đăng 22/05/2020 | 03:12 | Lượt xem: 31
Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Ngày đăng 22/05/2020 | 03:00 | Lượt xem: 29
Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tụcThẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn

Ngày đăng 22/05/2020 | 02:56 | Lượt xem: 30
Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tụcThẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn 

Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công

Ngày đăng 22/05/2020 | 02:53 | Lượt xem: 20
Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công 

Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Ngày đăng 22/05/2020 | 02:52 | Lượt xem: 16
Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và Phòng chống thiên tai - Thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật - Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Ngày đăng 22/05/2020 | 02:50 | Lượt xem: 18
Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật -  Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Lĩnh vực phát triển nông thôn - Thủ tục Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác

Ngày đăng 22/05/2020 | 02:43 | Lượt xem: 18
  Lĩnh vực phát triển nông thôn - Thủ tục Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác

Lĩnh vực Phát triển nông thôn - Thủ tục Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác

Ngày đăng 12/04/2019 | 08:31 | Lượt xem: 120
* Trình tự thực hiện  Bước 1: Tổ hợp tác gửi ít nhất 02 bản hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung và giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại tới Ủy ban nhân dân...

  hành chính công