Trang chủ

Thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Lĩnh vực Người có công - Thủ tục Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:33 | Lượt xem: 146
* Trình tự thực hiện:  + Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban...

Lĩnh vực Người có công- Thủ tục Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:25 | Lượt xem: 121
* Trình tự, thời hạn thực hiện: + Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:22 | Lượt xem: 100
* Trình tự, thời gian thực hiện. + Bước 1: Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:20 | Lượt xem: 77
Trong trường hợp: - Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được - Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên - Mất Giấy xác nhận khuyết tật * Trình tự, thời gian thực hiện. ...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:14 | Lượt xem: 88
3 . Thủ tục " Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở" * Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết: - Bước 1: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:11 | Lượt xem: 66
* Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết: - Bước 1: Khi có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:10 | Lượt xem: 144
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Hộ gia đình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế làm Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thẩm định. - Bước 2:...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:08 | Lượt xem: 88
* Trình tự thực hiện Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất trong năm cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có thể tiếp cận được với...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:03 | Lượt xem: 130
* Trình tự thực hiện Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo (theo mẫu...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Ngày đăng 03/04/2019 | 02:01 | Lượt xem: 84
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đứng đầu cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở có trụ sở. - Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem...

  hành chính công