Trang chủ

Quyết định của UBND Phường

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 14/05/2020 | 03:27 | Lượt xem: 87
Quyết định số 177/QĐ- UBND ngày 13/3/2020

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng mở rộng năm 2019

Ngày đăng 18/06/2019 | 08:16 | Lượt xem: 105
Quyết định số 126/QĐ-UBND - 17/06/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2019

Ngày đăng 12/06/2019 | 08:19 | Lượt xem: 151
Quyết định số 913/QĐ-UBND - 11/06/2019 - UBND Quận Ngô Quyền  

Quyết định về việc công bế Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:25 | Lượt xem: 211
Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 10/6/2019