Trang chủ

Quyết định của UBND Phường

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng mở rộng năm 2019

Ngày đăng 18/06/2019 | 08:16 | Lượt xem: 56
Quyết định số 126/QĐ-UBND - 17/06/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2019

Ngày đăng 12/06/2019 | 08:19 | Lượt xem: 53
Quyết định số 913/QĐ-UBND - 11/06/2019 - UBND Quận Ngô Quyền  

Quyết định về việc công bế Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:25 | Lượt xem: 122
Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 10/6/2019

Quyết định khen thưởng các tập thẻ, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đụa Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 08:25 | Lượt xem: 56
Quyết định số 120/QĐ-UBND - 28/05/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng 17/05/2019 | 08:37 | Lượt xem: 60
Quyết định số 119/QĐ-UBND - 16/05/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình