Trang chủ

Nội vụ

Quy chế làm việc của cơ quan Ủy ban Nhân dân Phường Đồng Quốc Bình năm 2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 06:34 | Lượt xem: 93
Quy chế số 02/QC-UBND ngày 24/5/2019

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Phường Đồng Quốc Bình năm 2019

Ngày đăng 24/01/2019 | 09:51 | Lượt xem: 57
21/KH-UBND - 23/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

Kế hoạch triển khai Pháp lện Thực hiện dân chủ trên địa bàn phường

Ngày đăng 14/01/2019 | 08:56 | Lượt xem: 40
  14/KH-UBND - 15/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019

Ngày đăng 14/01/2019 | 08:52 | Lượt xem: 42
12/KH-UBND - 14/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

  hành chính công