Trang chủ

Văn bản của HĐND phường

Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 28/06/2018 | 08:34 | Lượt xem: 361
Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 28/6/2018

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2018 | 09:00 | Lượt xem: 122
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2018

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng 26/06/2018 | 08:58 | Lượt xem: 125
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 26/6/2018