Trang chủ

MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội qua các nhiệm kỳ

Danh sách Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội Phường Đồng Quốc Bình
Ngày đăng 14/06/2016 | 05:32 | Lượt xem: 260

                                                 DANH SÁCH

      Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội Phường Đồng Quốc Bình

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Đông

Chủ tịch UB MTTQ VN

2

Lê Đắc Đoan

Chủ tịch Hội CCB

3

Phạm Thị Thu Thủy

Chủ tịch Hội LHPN

4

Phạm Như Quỳnh

Bí thư Đoàn TN

5

Trần Thị Sa

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

6

Từ Đức Hùng

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong

7

Nguyễn Đặng Dân

Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC Điôxin

8

Phạm Hải

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

9

Nguyễn Văn Năm

Chủ tịch Hội Cựu quân nhân