Trang chủ

MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội qua các nhiệm kỳ

Danh sách Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội Phường
Ngày đăng 01/04/2018 | 02:36 | Lượt xem: 133

 

   Danh sách Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội Phường Đồng Quốc Bình

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Hồ Thị Huệ

Chủ tịch UB MTTQ VN

2

Lê Đắc Đoan

Chủ tịch Hội CCB

3

Phạm Thị Thu Thủy

Chủ tịch Hội LHPN

4

Phạm Như Quỳnh

Bí thư Đoàn TN

5

Trần Thị Sa

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

6

Từ Đức Hùng

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong

7

Đinh Văn Miền

Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC Điôxin

8

Phạm Hải

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

9

Bùi Đình Sỹ

Chủ tịch Hội Cựu quân nhân

10

Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch Hội khuyến học