Trang chủ

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 10/04/2019 | 05:01 | Lượt xem: 68
Quyết định số 555/QĐ-CT ngày 15 tháng 3 năm 2019

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã

Ngày đăng 12/04/2018 | 03:18 | Lượt xem: 102
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã