Trang chủ

Lao động thương binh xã hội

Triển khai công tác quản lý người sử dụng ma túy trái phép, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 14/01/2019 | 08:50 | Lượt xem: 36
11/KH-UBND - 14/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đối với đối tượng chính sách xã hội

Ngày đăng 08/01/2019 | 08:32 | Lượt xem: 37
5/KH-UBND - 08/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày đăng 05/01/2019 | 10:01 | Lượt xem: 54
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/1/2019

  hành chính công