Trang chủ

Hội đồng Nhân dân phường

Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 -2021
Ngày đăng 01/07/2018 | 04:57 | Lượt xem: 220

DANH SÁCH

Đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 -2021

STT

Họ tên

Ngày sinh

SĐT

     1

Phạm Văn Đông

05/11/1973

0904.496.379

2

Dương Thị Thu Huyền

24/8/1981

0976.650.739

3

Vũ Khánh Tùng

04/02/1975

0932.888.898

4

Đoàn Khánh Hải

04/02/1970

0983.070.147

5

Lý Thị Thu Hà

02/9/1971

0936.882.971

6

Nguyễn Mạnh Cường

13/10/1975

0913.020.531

7

Trương Thị Minh Trang

13/7/1986

0936.887.793

8

Hồ Thị Huệ

07/10/1972

0904.071.072

9

Bùi Thị Hường

16/08/1985

0946.034.507

10

Nguyễn Quang Hợi

12/12/1949

01265.258.706

11

Đỗ Thị Thu Hương

23/11/1963

01678.911.322

12

Vũ Thị Thanh Huyền

19/10/1986

01213.380.081

13

Phạm Như Quỳnh

01/07/1989

0938.658.942

14

Đoàn Trọng Luận

20/05/1946

01632.079.905

15

Dương Thị Phương Hảo

17/11/1977

3.729.557  0914.466.800

16

Lê Đắc Đoan

20/8/1959

0906.042.220

17

Nguyễn Hải Tuyên

20/06/1954

0903.295.842

18

Nguyễn Thị Thu Hương

28/07/1975

0904.028.775

19

Nguyễn Văn Huệ

22/12/1944

01634.189.592

20

Phạm Thị Thu Thủy

08/11/1983

0923.166.883

21

Trần Thị Sa

24/7/1960

0917.789.986

22

Hà Văn Uyên

20/01/1950

0912.087.975