Trang chủ

Hội đồng Nhân dân phường qua các nhiệm kỳ

Thông tin lãnh đạo Hội đồng Nhân dân phường

Ngày đăng 01/07/2016 | 02:42 | Lượt xem: 282
1, Trần Thị Liên Chức vụ:  Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Điện thoại cơ quan: 0313.736.582 Địa chỉ thư điện tử:  tranthilien@haiphong.gov.vn Chức trách : Là cán bộ...

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 28/06/2016 | 02:52 | Lượt xem: 329
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ hiện tại     1 Bùi...

Danh sách các Chức danh chủ chốt HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 28/06/2016 | 08:25 | Lượt xem: 256
DANH SÁCH Các Chức danh chủ chốt HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ hiện tại ...

Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng 01/06/2016 | 02:22 | Lượt xem: 240
DANH SÁCH Đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 -2021 STT Họ tên Ngày sinh SĐT ...