Trang chủ

Hội đồng Nhân dân phường

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Hội đồng Nhân dân phường

Ngày đăng 01/07/2018 | 05:10 | Lượt xem: 245

Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng 01/07/2018 | 04:57 | Lượt xem: 244
DANH SÁCH Đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 -2021 STT Họ tên Ngày sinh SĐT ...

Thông tin lãnh đạo Hội đồng Nhân dân phường

Ngày đăng 01/07/2017 | 07:51 | Lượt xem: 271
1, Phạm Văn Đông Chức vụ:  Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Điện thoại cơ quan: 02253.736.582 Địa chỉ thư điện tử:  phamvandong@haiphong.gov.vn Chức trách : Là cán bộ...

Ban Pháp chế HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 28/06/2016 | 02:51 | Lượt xem: 364
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ hiện tại     1 ...