Trang chủ

Giới thiệu khái quát phường

Thông tin giao dịch chính thức của Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 14/07/2015 | 02:50 | Lượt xem: 240
Thông tin giao dịch chính thức của Phường Đồng Quốc Bình Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Bình, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Số điện thoại: 02253.729.787 - 02253.736.582 ...

Thông tin về người phát ngôn của Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 14/07/2015 | 11:19 | Lượt xem: 255
Ông: Vũ Khánh Tùng - Người phát ngôn Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Điện thoại cơ quan: 02253.729.787 Địa chỉ thư điện tử:  vukhanhtung@haiphong.gov.vn Nhiệm vụ đảm...

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 14/07/2015 | 11:06 | Lượt xem: 272
*  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường: Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 111; các khoản 1, 2,...

Quá trình hình thành, phát triển của Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 14/07/2015 | 10:47 | Lượt xem: 271
Phường Đồng Quốc Bình là địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Diện tích 0,23 km 2 (23,65 ha). Bắc giáp mương An Kim Hải...

Những nét khái quát chung và nhiệm vụ trọng tâm của phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 29/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 286
Phường Đồng Quốc Bình là địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Diện tích 0,23 km 2 (23,65 ha). Bắc giáp mương An Kim Hải...