Trang chủ

Đảng ủy phường

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngày đăng 13/05/2020 | 03:50 | Lượt xem: 31
STT Họ tên Chức vụ     1 Lê Đức Tùng Bí thư Đảng uỷ ...

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Đảng ủy phường

Ngày đăng 01/07/2018 | 05:08 | Lượt xem: 127

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 01/07/2018 | 08:38 | Lượt xem: 144
STT Họ tên Chức vụ     1 Lê Đức Tùng Bí thư Đảng uỷ ...

Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy phường khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 01/07/2017 | 07:45 | Lượt xem: 187
  STT Họ tên Chức vụ     1 Lê Đức Tùng ...

Thông tin lãnh đạo Đảng ủy phường

Ngày đăng 01/07/2017 | 07:43 | Lượt xem: 189
1, Lê Đức Tùng Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy phường Điện thoại cơ quan: 02253.736.582 Địa chỉ thư điện tử:  leductung@haiphong.gov.vn Chức trách: Là cán bộ chuyên...