Trang chủ

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị gặp gỡ ứng cử viên đại biểu HĐND Phường Đồng Quốc Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn việc vận động bầu cử

Ngày đăng 07/05/2021 | 04:02 | Lượt xem: 9
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố.

Hội nghị Hiệp thương lần 3 - Lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đăng 16/04/2021 | 09:06 | Lượt xem: 15
   Ngày 16/4 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 - Lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ...

 

  Visitor Tracking

User Online: 2136
Total visited: 5800179