Trang chủ

Đảng ủy phường

Thông tin lãnh đạo Đảng ủy phường

Ngày đăng 03/09/2020 | 04:23 | Lượt xem: 85
1, Lưu Thị Bích Thủy Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy phường Điện thoại cơ quan: 02253.736.582 Địa chỉ thư điện tử:  luuthibichthuy@haiphong.gov.vn Chức trách: Là...

Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy phường khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 03/09/2020 | 03:57 | Lượt xem: 73
  STT Họ tên Chức vụ     1 Lưu Thị Bích...

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngày đăng 03/09/2020 | 03:56 | Lượt xem: 61
  STT Họ tên Chức vụ     1 Lưu Thị Bích Thủy Bí...

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngày đăng 13/05/2020 | 03:50 | Lượt xem: 110
STT Họ tên Chức vụ     1 Lê Đức Tùng Bí thư Đảng uỷ ...

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Đảng ủy phường

Ngày đăng 01/07/2018 | 05:08 | Lượt xem: 234