Trang chủ

Công an

Chương trình công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 của Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 19/01/2019 | 02:42 | Lượt xem: 151
1/CTr-UBND - 15/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Kế hoạch tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng PTTD bảo vệ ANTQ, công tác Công an năm 2018; triên khai Chương trình công tác năm 2019

Ngày đăng 14/01/2019 | 08:48 | Lượt xem: 72
10/KH-UBND - 14/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

  hành chính công