Trang chủ

Chương trình của UBND phường

Chương trình tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật năm 2020 Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 10/03/2020 | 09:33 | Lượt xem: 37
Chương trình số 01/CTr - UBND ngày 10/3/2020

Chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 15/02/2019 | 02:51 | Lượt xem: 171
2/CTr-UBND - 11/02/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình    

Chương trình công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 của Phường Đồng Quốc Bình

Ngày đăng 19/01/2019 | 02:42 | Lượt xem: 151
1/CTr-UBND - 15/01/2019 - UBND Phường Đồng Quốc Bình  

Chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:58 | Lượt xem: 177
Chương trình sô 02/CT-UBND ngày 02/4/2018

Chương trình công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

Ngày đăng 25/01/2018 | 10:44 | Lượt xem: 139
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 25/1/2018