Trang chủ

Các Tổ dân phố qua các nhiệm kỳ

Danh sách Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận 18 tổ dân phố năm 2018

Ngày đăng 01/07/2018 | 09:23 | Lượt xem: 131
  TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ 1 Ứng Thị Tâm Số 28Đ7 2 ...

Danh sách Tổ trưởng 18 Tổ dân phố 2018

Ngày đăng 01/04/2018 | 02:47 | Lượt xem: 169
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ 1 Vũ Đình Túc 6/211 Lạch Tray 2 ...

Danh sách Tổ trưởng 18 Tổ dân phố 2017

Ngày đăng 01/07/2017 | 08:29 | Lượt xem: 167
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ 1 Vũ Đình Túc 6/211 Lạch Tray 2 ...

Danh sách 18 Tổ dân phố trên địa bàn phường (Theo Quyết định 1772)

Ngày đăng 20/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 331
18 Tổ dân phố trên địa bàn phường   1 Tổ dân phố số 1 Ứng Thị Tâm ...