Trang chủ

Thực hiện chủ đề năm

6 tháng đầu năm 2017: Kinh tế - xã hội thành phố có chuyển biến đột phá, tích cực
Ngày đăng 13/06/2017 | 02:47 | Lượt xem: 233

Sáng 13/6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ động, quyết liệt; với nhiều đổi mới; đạt kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và so với các địa phương trọng điểm kinh tế khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, sản lượng hàng qua cảng, thu hút khách du lịch. Sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng trưởng khá, tái cơ cấu nông nghiệp đạt được những kết quả bước đầu.

Chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh" tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thu ngân sách được tăng cường. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm của Trung ương và thành phố bảo đảm tiến độ. Văn hóa – xã hội, công tác an sinh, phúc lợi xã hội tiếp tục được thành phố quan tâm chăm lo chu đáo. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự trị an được đảm bảo. Các mặt công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đạt kết quả khá toàn diện. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới hoạt động.

Bên cạnh những mặt đạt được còn những hạn chế như: Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiềm năng và lợi thế thành phố; việc thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn; cải cách TTHC chưa đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công tác GPMB tại một số dự án, một số địa phương chưa được quan tâm tập trung thực hiện; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn ra, nhất là liên quan thu hồi đất, đền bù GPMB…
 


Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành kết luận hội nghị

 


Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá, 6 tháng đầu năm, với nhiều chuyển biến đột phá, tích cực, nổi bật, Hải Phòng đã trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội. Hải Phòng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý ban hành cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách cho thành phố, mở ra cơ hội tăng cường nguồn lực lớn, tính chủ động của thành phố trong đầu tư phát triển. Thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài có chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh; an sinh xã hội được quan tâm; an ninh - quốc phòng được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều kết quả tốt; công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những tồn tại, bất cập như trong thu ngân sách, công tác quy hoạch cán bộ.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh"; áp dụng triệt để, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, gian lận thuế, nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách 2017, hoàn thành sớm mục tiêu thu ngân sách nội địa đến năm 2020 của Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố. Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cần chú trọng quy hoạch cán bộ, kiện toàn các chức danh còn thiếu khuyết. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết kịp thời các điểm nóng...


Hoàng Tùng

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 1538
Tổng số truy cập: 3637713