Trang chủ

Thực hiện chủ đề năm

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh
Ngày đăng 28/07/2017 | 02:29 | Lượt xem: 245

Để triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm  xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu; đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng; phát huy vai trò Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam trong xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%.

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung của Nghị quyết đối với hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn; quán triệt nội dung Nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức. Thực hiện công việc liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng VAMC.

Chủ tịch giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phổi hợp cùng Sở Tài chính và các cơ quan liên quan lập phương án phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc  trách nhiệm chi của ngân sách địa phương, báo cáo UBND thành phố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng có trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện Nghị quyết, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan rà soát và báo cáo UBND thành phố về đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm trên cơ sở thực tiễn áp dụng các quy định tại Nghị quyết trong quá trình thực hiện. Đối với các Sở, ngành có liên quan cần phải có trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị trực thuộc.

Đỗ Hoàn (haiphong.gov.vn)

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 1593
Tổng số truy cập: 3638068