Trang chủ

Hoạt động HĐND phường

Hội đồng nhân dân Phường Đồng Quốc Bình khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ ba
Ngày đăng 28/12/2016 | 10:08 | Lượt xem: 264

Kỳ họp khai mạc vào hồi 8 giờ, ngày 27/12/2016 tại trụ sở Phường Đồng Quốc Bình

Đến dự kỳ họp có các đồng chí:

-   Đại biểu quận gồm có:

    + Đồng chí Phạm Văn Đức - Trưởng ban Pháp chế HĐND - Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

    + Tổ đại biểu HĐND quận số 02

-   Đại biểu phường gồm có:

   +Đồng chí Trần Thị Liên – QUV – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường

   + Đồng chí Vũ Khánh Tùng – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường

   + Đồng chí Dương Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐND phường

 Cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành  Đoàn thể và các đồng chí thành viên của Hội đồng nhân dân phường đã có mặt tham dự đông đủ.

Trong 01 ngày làm việc khẩn trương, Kỳ họp đã triển khai một số nội dung quan trọng như sau:

- Buổi sáng:

  + Xem xét Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội phường năm 2016, kết quả thực hiện chủ đề năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

  + Xem xét 02 Tờ trình do UBND trình HĐND phường xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phường năm 2017; Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách phường năm 2017;

  + Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường về Báo cáo và dự thảo Nghị quyết của UBND phường về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 lĩnh vực Kinh tế - xã hội, lĩnh vực Pháp chế; phương hướng, nhiệm vụ, giải phápnăm 2017; Báo cáo dự toán và dự thảo Nghị quyết của UBND phường về phân bổ ngân sách phường năm 2017;

  + Thông qua báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Thường trực HĐND.

  + Tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri

  + Xem xét 03 Tờ trình do Thường trực HĐND trình HĐND phườngvề:

Chương trình hoạt động của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2017; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2017;

+ Đại biểu thảo luận tại tổ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

- Buổi chiều:

  + Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

  + Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ.

  + Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

  + Các đồng chí lãnhđạo UBND phường tiếpthu,giải trình ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

 

 + Đồng chí Trần ThịLiên - Chủtịch HĐND phường - Chủ tọa kỳ họp phát biểu tại kỳ họp.

 + Kết thúc Kỳ họp, thông qua các dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phường năm 2017; Dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2017; Chương trình hoạt động của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016–2021; Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2017; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND phường.

 (Tin bài: BBT Website phường)

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 1555
Tổng số truy cập: 3637920